ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.B+R

Dotyczące dostawy maszyn i urządzeń, tj.

Maszyny wytrzymałościowej do badań statycznych i dynamicznych – 1 szt., Twardościomierza do mierzenia twardości metali metodą: HRC, HV, HB – 1 szt., Spektroskopu fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF) - 1 szt.
w ramach projektu pn.

„Innowacyjna i energooszczędna zabudowa izotermiczna wyposażona w powłoki antybakteryjne, biobójcze i grzybobójcze w pojazdach dostawczych.”

SZCZEGÓŁY W PLIKU zapytanie_ofertowe.pdf