W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy (zapytanie ofertowe nr 1/2017/1.2.1 MRPO z dnia 04 maja 2017r.) informujemy, że został wybrany Instytut Mechaniki Precyzjnej, ul. Dubnicka 3, 01-796 Warszawa. Otrzymana oferta spełnia wszystkie stawiane wymagania oraz została uznana za korzystną ekonomicznie i jakościowo.